جبهه هنرهای زیبا » صفحه 8 » جبهه هنرهای زیبا

 

  • Site Rules
  • Contact

 

مــوضوعـات ســایت
رهگیری ثبت نام ها
جدید ترین مطالب
پـنـل کــاربری
لینک دوستان
تاریخ : 5 مهر 1394

 http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/20684/B/13910516_2320684.jpg

ملّت ایران آمریکا رابیرون کردنگذاریم شیطان بزرگ دوباره برگرددنبایداجازه نفوذ بدهیم حالا بعضی‌ها اصرار دارند این شیطان بزرگ را با این خصوصیّات-که از ابلیس بدتر است-بزک کنند وبه شکل فرشته وانمود کنندچرا؟دین به‌کنار،انقلابی گری به‌کنار؛وفاداری به مصالح کشور چه می شود؟عقل چه می شود؟کدام عقلی وکدام وجدانی اجازه می دهدکه انسان قدرتی مثل قدرت آمریکا رابه‌عنوان دوست،به‌عنوان مورد اعتماد،به‌عنوان فرشته‌ی نجات انتخاب کند؟این‌[گونه‌]هستند؛حقیقت امراین است.بله،خودشان رامی‌آرایند؛باظاهراتوکشیده،باکراوات،باادکلن،باظواهربه ظاهرچشمگیر،خودشان رادرچشم افراد ساده‌لوح جوردیگری جلوه می دهند؛حقیقت رژیم آمریکااین هااست.این درموردمااست؛درموردکشورهادیگرهم،همین‌جوراست.ملّت بزرگ ایران این شیطان بزرگ راازکشوربیرون کرد؛نبایدبگذاریم دوباره برگردد؛نبایدبگذاریم ازدررفت،ازپنجره برگردد؛نبایداجازه دهیم نفوذپیداکند؛دشمنی اینهاتمام نمی شود


زیباساز


ادامه مطلب
  • نظرات : 0
تاریخ : 26 خرداد 1394
تاریخ : 3 خرداد 1394
تاریخ : 19 اردیبهشت 1394

http://www.rasekhoon.net/_WebSiteData/PhotoGallery/Photos/9c25acec-3071-4ade-9fe9-c99eb6c9d454.jpghttp://s5.picofile.com/file/8167581650/304.jpg

 ...نماز، رابـطه معنوى مخلوق باخالق و پـرواز دادن روح است. چون در حال نماز

ادامه مطلب
  • نظرات : 0