• Site Rules
 • Contact

 

مــوضوعـات ســایت
رهگیری ثبت نام ها
جدید ترین مطالب
پـنـل کــاربری
لینک دوستان
تاریخ : 16 خرداد 1396

اگر آماده اید!… پنجره ها را باز کنید، خوب گوش کنید، صدای بال فرشته هاست. می شنوید!… چه قشقرقی به راه انداخته اند. سخت مشغول کارند. آیا دوباره هم آمده اند؟ آیا آماده اند!… تا سبد سبد ثواب ببرند بالا و دوباره برگردند. فقط ثواب، فقط کار خوب… . چرا همه خوب شده اند؟ چرا آن قدر خوب شده اند که با فرشته ها اشتباه می گیریدشان؟ چرا آن قدر خوب شده اند که فکر می کنی…


                   
صدای بال فرشته ها

اگر آماده اید!... پنجره را باز کنید، خوب گوش کنید، صدای بال فرشته هاست. آیا دوباره آمده اند؟ می شنوید!... چه قشقرقی به راه انداخته اند. سخت مشغول کارند. شما هم مشغول شوید:

هر شب آرزوهایتان را

روی بال فرشته ها بنویسید

تا رسیدنشان به آسمان دعا کنید

صدای اجابت که به دلتان رسید، یاد همه باشید،

زیرا فرشته ها آماده اند!... تا سبد سبد ثواب ببرند بالا و دوباره برگردند. فقط ثواب، فقط کار خوب، چیز دیگر ممنوع است. ناخالصی و کار بد اصلا، گویا... خدا هم فتیله ی آتش جهنم را هم پایین کشیده است.

خوب نگاه کنید، می بینید!... خدا شیطان ها را هم سفت بسته و در بند نموده است. خوب نگاه کنید، می بینید!... آدم ها، خیلی راحت نفس می کشند. همه خوب شده اند. آن قدر خوب که با فرشته ها اشتباه می گیریدشان. آن قدر خوب شده اند، فکر می کنی... «آقا» ظهور کرده است و عقل ها به قدر مطلوب رشد کرده است. گویا... آدم ها خیر و بدشان را از روی اثرات و نتایج ماندگار کارهایشان تشخیص می دهند و عمل می کنند. کسی دروغ نمی گوید. تهمت نمی زند. بازار غیبت کسادِ کساد است. مردم از اذیت کردن دیگران می ترسند. حتّی قُلدر محلّه هم برای دیگران، فقط خط و نشان می کشد و می گوید: نه، بگذار این ماه تمام شود.  نمازهای صبح، کمتر قضا می شود. وقت هایی که بوی خوش دعای سحر توی خانه پیچیده و همین طور که سر سفره نشسته ای و سحری می خوری، احساس می کنی چند تا فرشته روی دیوار نشسته اند و دارند با غبطه تو را نگاه می کنند. انگار داری برای مأموریتی از طرف خدا آماده می شوی. غروب ها، همان وقتی که صدای بال فرشته ها با اذان درهم می آمیزد، فرشته هایی که سبد سبد ثواب روز گذشته را بالا می برند. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجی و حس می کنی نامه ی اعمالت را به دست راستت داده اند. وقتی در ماه خوب خدا، بهترین خلق خدا می خواهد به خاطر تولد کریم اهل بیتش به تو هدیه بدهد، فکر می کنی این هدیه چه می تواند باشد؟ شب مهربان ترین پدر، شب دلشوره ی مرغابی ها، شب تنهایی چاه، کاسه های لب نخورده ی شیر، قرآن به سر، اشک و العفو. اگر همه ی دنیا را هزار بار بگردی مثل این شب، شب قدر پیدا نمی کنی حیف که قدرش را نمی دانی. درست است که قدر این ماه خوب خدا را نمی دانم، ولی خدا کند هرگز تمام نشود. خدا کند هر ماه، «رمضان» باشد. آخر دلمان برایش تنگ شده است. از خدا بخواهیم موفّق شویم تا دعاي امام جواد عليه السّلام را در شب اول ماه رمضان زمزمه کنیم. عبدالعظيم حسني از امام جواد عليه السّلام روايت کرده؛ در شبي که هلالِ ماه رمضان را ديدند، نماز مغرب را خواندند. بعد از پايان نماز و نيت روزه، دست هايشان را بلند کردند و فرمودند:


خدايا!...

 • اي آن که بر هر کاري توانا هستي!
 • اي آن که تدبير امور به دست توست.
 • اي آن که آن چه را قلب ها پوشيده مي دارند، می داني.
 • اي آن که به خيانت ديدگان و آن چه به سينه ها پنهان شده، آگاه هستي.

خدايا!...

 • تو مهربان و دانايي.
 • خدايا! بدن هايمان را از بيماري، سلامتي عطا کن.
 • خدايا! ما را بر اعمالي که واجب ساخته اي ياري مان نما.
 • خدايا! ما را از کساني قرار ده که نيت کردند و عمل نمودند.
 • خدايا! ما را از کساني قرار نده که بر غيرِ عمل تکيه مي کنند.
 • خدايا! ما را از کساني قرار نده که سنگدل شدند و ملول گرديدند.
 • خدايا! ما را ياري مان کن تا اين ماهت از ما بگذرد، در حالي که به واجباتت عمل کرده باشيم.

خدايا!...

 • خدايا! ما را بر روزه اش ياري و به نمازش موفق گردان.
 • خدايا! ما را ياري نما تا در نمازهایمان، با نشاط باشیم.
 • خدايا! آن چه از روزيت نصيبمان ساخته اي براي ما آسان گردان.
 • خدايا! بر ما آن چه را تقدير فرموده اي، آسان نما و آن را حلال و پاک ساز.
 • خدايا! ما رااز قرائت قرآن پوشيده مدار و دادن زکات را براي ما آسان گردان.
 • خدايا! ياريمان نما تا در زندگی خالي از گناهان و خالص از خطاها و آلودگي ها قرار گیریم.

خدايا!...

 • خدايا! اي آن که بر بندگانش به احسان و نيکي عنايت مي کند.
 • خدايا! اي آن که بر هر کاری توانايي و به هر چيزی دانا و آگاهي!
 • خدايا! روزيت را بر ما حلال گردان که ناپاکي و بيماري در آن نباشد.
 • خدايا! جز غذاي پاک به ما خوراک نده، غذايي که آلوده و حرام نباشد.
 • خدايا! اي آن که آگاهيش به رازها و پنهاني ها همانند آن چه آشکار است، مي باشد.

خدايا...

 • خدايا! ما را از بلاها محافظت و از گناهان و خطاها باز دارمان.
 • خدايا! به راه هدايت، راهنمايي مان کن و به راه درست، موفقمان نما.
 • خدايا! اي آن که گناهان بزرگ را کسي جز تو نمي آمرزد و بدي را جز تو برطرف نمي سازد،
 • خدايا! يادت را به ما الهام کن و کارهاي سخت را از ما دور و کارهاي آسانت را روزي ما بفرما.

خدايا...

اي مهربان ترين مهربانان و بزرگوارترين بزرگواران! بر محمد(ص) و خاندان پاکش درود فرست. خدايا! روزه ما را پذيرفته و به نيکي و تقوا متصل فرما، و هم چنين تلاشمان را ستوده و نمازمان را نيکو شمرده و قرائت قرآن مان را بالا رونده و دعاهايمان را شنيده شده قرار ده و ما را به نيکي راهنمايي کن و از سختي، دور و آساني را برايمان مقرر فرما و درجاتمان را بالا برده و نيکي هايمان را دو چندان نما و روزه و نمازمان را بپذير و دعاهايمان را بشنو و خطاهايمان را بيامرز و از گناهانمان درگذر. ما را از عمل کنندگان رستگار قرار ده، و از کساني که به آنان خشم فرمودي و گمراه شدند، قرار نده تا اين که ماه رمضان از ما بگذرد، در حالي که روزه و نمازمان را پذيرفته و اعمالمان را پاک کرده و گناهانمان را آمرزيده باشي، و در آن از هر خيري بهره اي به ما بده؛ به درستي که تو معبودِ اجابت کننده اي و پروردگار مراقب، و تو به هر چيز احاطه داري.(1) خدايا! من را مانند کسانی قرار ده که چون روزه‏ اشان را می گشایند، بگویند: خدایا براى تو روزه داشتیم، و با رزق تو افطار کردیم، پس آن را از ما بپذیر. تشنگى از ما بر طرف شد، و رگ ها رطوبت یافت، و اجر و ثواب به جاى ماند.(2)


خودت را گم کن !

خودت را گم کن !
 عکس و تصویر خودت را گم کن !
 بگذار هیچ نقشی از تو بر زمین نماند.
 بال هایت را باز کن به سوی معبود حقیقی پرواز کن،
 از او بخواه؛ گاهی مواقع اختیار را از دست تو گرفته و به جایت تصمیم بگیرد،

وقتی صدای ناله هایت به عرش کبریا رفت و قلبت تپید،
 قطرات اشک در چشمان زیبایت حلقه زد، آن هنگام که در
 گفتن: ایاک نعبد و ایاک نستعین، دلت شکست و صدایت لرزید،
 بدان که گوشی را برداشته است و بشارت می دهد:
 بنده به من بگو چه می خواهی تا دعایت را اجابت نمایم.
 بدان که اگر به صلاح تو باشد همه چیز به تو عنایت می کند.


محمّد رضا عابدی


پي نوشت ها:

 1. صحيفه امام جواد، ص 199.
 2. من لایحضر الفقیه جلد 2 ،صفحه 435. رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله، چون روزه‏ اش را می گشود، می گفت: خدایا ... .

منابع:

 1. من لایحضره الفقیه، جلد 2.
 2. صحيفه امام علي عليه السّلام.
 3. صحيفه حضرت رضا عليه السّلام.
 4. صحيفه امام جواد الائمه عليه السّلام.

برگشت
 • نظرات : 0
 • بازدید : 123
کاربر گرامی شما هنوز در وبسایت ثبت نام نکرده اید
ما از شما درخواست داریم ثبت نام کنید و با نام کاربری خود وارد شوید.